Sněmovní tisk 814
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Zuzka Bebarová Rujbrová, Stanislav Grospič, Miloslava Vostrá, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 1. 10. 2012.
Zástupce navrhovatele: Filip V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 814/0 dne 1. 10. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 10. 2012. Vláda zaslala stanovisko 25. 10. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 10. 2012 jako tisk 814/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Zákon trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: převod vlastnictví, privatizace, trestný čin, trestný čin proti majetku, veřejný majetek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)