Sněmovní tisk 787
Úml. Organizace spojených národů proti korupci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 30. 8. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 787/0 dne 31. 8. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 5. 9. 2012 (usnesení č. 291). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Holík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 11. 2012 na 47. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1366).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 10. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 787/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 5. 2013 na 53. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1671).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 28. 5. 2013.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 23. 12. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 57 pod číslem 105/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, Česká republika, hospodářský trestný čin, korupce, OSN, ratifikace dohodyISP (příhlásit)