Sněmovní tisk 786
Novela z. o spotřebních daních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Milan Urban, Lubomír Zaorálek, Petr Hulinský) předložila sněmovně návrh zákona 28. 8. 2012.
Zástupce navrhovatele: Urban M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 786/0 dne 29. 8. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 8. 2012. Vláda zaslala stanovisko 20. 9. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 9. 2012 jako tisk 786/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Daně - spotřební daň, Poplatky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: benzin, daňová úleva, dieselová nafta, minerální olej, spotřební daň

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)