Sněmovní tisk 766
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Kateřina Klasnová, Radek John, Jana Drastichová, Michal Babák) předložila sněmovně návrh zákona 13. 8. 2012.
Zástupce navrhovatele: Klasnová K. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 766/0 dne 14. 8. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 8. 2012. Vláda zaslala stanovisko 13. 9. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 9. 2012 jako tisk 766/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zabezpečení sociální
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daňová úleva, důchodový plán, pojistné, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, příbuzenský vztah, sociální příspěvek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)