Sněmovní tisk 75
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2009

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2009

Autor: RČTK

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 22. 9. 2010 jako tisk 75/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 7. 10. 2010 (usnesení č. 28). Zpravodajem určen Petr Skokan.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 23. 11. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 75/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 23. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 133, usnesení č. 407).Hesla věcného rejstříku: Česká tisková kancelář
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, tisková agentura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)