Sněmovní tisk 713
Novela z. o specifických zdravotních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jaroslav Plachý, Marek Benda, Jitka Chalánková) předložila sněmovně návrh zákona 15. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: Plachý J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 713/0 dne 18. 6. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 6. 2012. Vláda 19. 7. 2012 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Mládež, Zdravotnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: ochrana práv a svobod, potomek, práva dítěte, práva jednotlivce, příbuzenský vztah, umělé oplodnění, zárodek a plod, zdravotní politika, zdravotnická služba

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)