Sněmovní tisk 712
Novela z. o elektronických komunikacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 712/0 dne 14. 6. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 6. 2012 (usnesení č. 276). Určil zpravodaje: Jan Husák a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1402).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 712/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 7. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 712/2 (pozměňovací návrhy).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5931Jan Husák04669-04167.doc (26 KB) / PDF (35 KB, 1 strana) 14. 3. 2013 v 17:45:56
5968Michal Babák04682-04178.doc (36 KB) / PDF (100 KB, 3 strany) 19. 3. 2013 v 14:01:48
6629Jan Husák04963-04691.doc (29 KB) / PDF (35 KB, 1 strana) 9. 5. 2013 v 11:16:56
7146Michal Babák05206-05152.doc (26 KB) / PDF (55 KB, 1 strana) 11. 6. 2013 v 10:05:55
7149Michal Babák05209-05155.doc (28 KB) / PDF (60 KB, 1 strana) 11. 6. 2013 v 10:09:15
7163Radim Vysloužil05223-05170.doc (53 KB) / PDF (114 KB, 4 strany) 11. 6. 2013 v 15:30:48
7284Jan Husák05294-05288.doc (41 KB) / PDF (75 KB, 4 strany) 18. 6. 2013 v 13:51:57
7285Jan Husák05295-05289.doc (36 KB) / PDF (72 KB, 3 strany) 18. 6. 2013 v 13:51:57
7383Michal Babák05337-05395.doc (25 KB) / PDF (56 KB, 1 strana) 24. 6. 2013 v 16:44:45
7384Michal Babák05338-05397.doc (28 KB) / PDF (60 KB, 1 strana) 24. 6. 2013 v 16:49:32


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Informatika, informační systém, Poplatky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, elektronická správa dokumentů, občanskoprávní odpovědnost, obchodní spor, pokuta, služba ve veřejném zájmu, veřejná služba, veřejná správa

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)