Sněmovní tisk 711
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

ThDr. Kateřina Klasnová předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2012.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 711/0 dne 14. 6. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 6. 2012. Vláda zaslala stanovisko 12. 7. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 7. 2012 jako tisk 711/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Zákon trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: parlamentní imunita, poslanec parlamentu, poslanecký mandát, trestní řízení, trestní stíhání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)