Sněmovní tisk 702
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 7. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: Ohlídal I. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 702/0 dne 7. 6. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 6. 2012. Vláda zaslala stanovisko 9. 7. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 7. 2012 jako tisk 702/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Zákon trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: fyzické násilí, násilí ve školách, trestný čin, trestný čin proti osobám, učitel, výchovně vzdělávací zařízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)