Sněmovní tisk 701
Novela z. o ochraně přírody a krajiny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Bořivoj Šarapatka, Milan Šťovíček, Tomáš Úlehla) předložila sněmovně návrh zákona 6. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: Šarapatka B. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 701/0 dne 6. 6. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 6. 2012. Vláda zaslala stanovisko 28. 6. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 6. 2012 jako tisk 701/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Finance, Vztahy vlastnické
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: chráněné území, nemovitý majetek, ochrana krajiny, ochrana životního prostředí, půda ve vlastnictví státu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)