Sněmovní tisk 69
Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2009

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2009

Autor: RČT

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 8. 9. 2010 jako tisk 69/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 9. 9. 2010 (usnesení č. 13). Zpravodajem určen Ing. arch. Václav Mencl.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 23. 11. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 69/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 23. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 132, usnesení č. 406).Hesla věcného rejstříku: Televize
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, televize, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)