Sněmovní tisk 677
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Opálka, Soňa Marková, Pavel Kováčik, Vojtěch Filip) předložila sněmovně návrh zákona 9. 5. 2012.
Zástupce navrhovatele: Opálka M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 677/0 dne 10. 5. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 5. 2012. Vláda zaslala stanovisko 7. 6. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 6. 2012 jako tisk 677/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Důchody, Pojištění, Zaměstnanost
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daňový základ, důchodový plán, pojistné, příjem, sociální politika, zdanitelný příjem

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)