Sněmovní tisk 669
Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 4. 2012.
Zástupce navrhovatele: předseda Leg. rady vlády.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 669/0 dne 19. 4. 2012.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 5. 2012 (usnesení č. 253). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: hlasování parlamentu, jednací řád parlamentu, návrh na vyslovení nedůvěry, otázka důvěry, vláda

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)