Sněmovní tisk 639
N.z.o referendu o majetkovém vyrovnání s církv.a náb.společ.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 21. 3. 2012.
Zástupce navrhovatele: Grospič S. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 639/0 dne 22. 3. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 3. 2012. Vláda zaslala stanovisko 19. 4. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 4. 2012 jako tisk 639/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 5. 2012 (usnesení č. 253). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Církev, Majetek České republiky, Referendum
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: církev, odškodnění, převod vlastnictví, veřejný majetek, vlastnictví, vztah mezi církví a státemISP (příhlásit)