Sněmovní tisk 615
Novela z. o elektronických komunikacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 615/0 dne 27. 2. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2012 (usnesení č. 233). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Krupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1058).

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 25. 4. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 615/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 24. 5. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 615/2 (doporučuje schválit).
  • Ústavně právní výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 30. 5. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 615/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 6. 2012 na . schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 6. 2012 na . schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 615/4, který byl rozeslán 14. 6. 2012 v 13:04.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1215).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 6. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 383, dokument 383/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 6. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko), Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 7. 2012 a přijal usnesení č. 221, které bylo rozdáno jako tisk 383/3 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 7. 2012 a přijal usnesení č. 234, které bylo rozdáno jako tisk 383/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 7. 2012 a přijal usnesení č. 286, které bylo rozdáno jako tisk 383/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 7. 2012 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 674).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 8. 2012.

Zákon vyhlášen 22. 8. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 94 pod číslem 273/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2581Jaroslav Krupka03579-02061.doc (29 KB) / PDF (56 KB, 1 strana) 5. 6. 2012 v 17:44:37


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Informace
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: důvěrná informace, elektronická správa dokumentů, ochrana komunikací, ochrana soukromí, policie, soukromé právo, tajná služba, telekomunikační technika

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)