Sněmovní tisk 47
Novela z. o loteriích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 8. 2010.
Zástupce navrhovatele: Sobotka B. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 47/0 dne 12. 8. 2010.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 8. 2010. Vláda zaslala stanovisko 9. 9. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 9. 2010 jako tisk 47/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 9. 2010 (usnesení č. 13). Určil zpravodaje: Pavel Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 310).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 5. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 47/2 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 47/3, který byl rozeslán 15. 6. 2011 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 288, usnesení č. 612).Hesla věcného rejstříku: Loterie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: hazardní hry, herna, hra, obec, právní předpisy místní správy, správní kontrola

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)