Sněmovní tisk 462
Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2010 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2010

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 26. 8. 2011 jako tisk 462/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 1. 9. 2011 (usnesení č. 159). Zpravodajem určen Ing. Jiří Papež.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 9. 9. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 462/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 22. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 754).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, nemovitý majetek, převod vlastnictví, účetní uzávěrka, zemědělsky využívaná půda, zpráva o činnostiISP (příhlásit)