Sněmovní tisk 461
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2010

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 8. 2011 jako tisk 461/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 1. 9. 2011 (usnesení č. 159). Zpravodajem určen Ing. Pavel Kováčik.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 9. 9. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 461/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 22. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 753).Hesla věcného rejstříku: Politika agrární
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, hospodářský výsledek zemědělství, společná zemědělská politika, zemědělská ekonomika, zemědělská politika, zemědělská produktivita, zemědělská situace, zemědělská statistika, zpráva o činnostiISP (příhlásit)