Sněmovní tisk 438
Sml. mezi ČR a Rep. Kosovo o zpětném přebírání osob

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 8. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 438/0 dne 19. 8. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 1. 9. 2011 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Václav Kubata a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 9. 2011 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 749).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 14. 10. 2011 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 438/Z.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 12. 2011 na 32. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 202, usnesení č. 924).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 6. 1. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 28. 1. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 7 pod číslem 12/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Kosovo, nelegální migrace, policejní spolupráce, vyhoštěníISP (příhlásit)