Sněmovní tisk 435
N.z. o Národním parku Šumava

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Plzeňského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 1. 8. 2011.
Zástupce navrhovatele: Štekl Václav.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 435/0 dne 4. 8. 2011.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 8. 2011. Vláda zaslala stanovisko 1. 9. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 9. 2011 jako tisk 435/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7925Bořivoj Šarapatka05440-05685.doc (550 KB) / PDF (368 KB, 11 stran) 15. 8. 2013 v 14:18:00


Hesla věcného rejstříku: Ekologie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: chráněné území, ochrana krajiny, ochrana životního prostředí

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)