Sněmovní tisk 428
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 12. 7. 2011.
Zástupce navrhovatele: Tejc J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 428/0 dne 12. 7. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 7. 2011. Vláda zaslala stanovisko 11. 8. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 8. 2011 jako tisk 428/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 8. 2011 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: Mgr. Aleš Rádl a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 10. 2011 na 25. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 802).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 1. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 428/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 3. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 428/3 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 11. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 428/4 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 428/5 (přerušuje projednávání).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3786Radek John03931-02805.doc (41 KB) / PDF (67 KB, 3 strany) 18. 9. 2012 v 14:38:01


Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Zákon trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: ochrana komunikací, ochrana soukromí, trestný čin proti osobám

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)