Sněmovní tisk 420
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2010

Autor: ministr prům. a obchodu

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 7. 2011 jako tisk 420/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 7. 2011 (usnesení č. 150). Zpravodajem určen Ing. Jaroslav Plachý.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 9. 9. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 420/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 22. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 757).Hesla věcného rejstříku: Podnikání
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: malé a střední podniky, ministerská odpovědnost, podpora podnikání, státní podpora, zpráva o činnostiISP (příhlásit)