Sněmovní tisk 380
Novela z. o občanských průkazech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Zuzka Bebarová Rujbrová, Stanislav Grospič, Vojtěch Adam) předložila sněmovně návrh zákona 25. 5. 2011.
Zástupce navrhovatele: Filip V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 380/0 dne 27. 5. 2011.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 5. 2011. Vláda zaslala stanovisko 22. 6. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 6. 2011 jako tisk 380/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Evidence obyvatel, Správa státní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: evidence obyvatelstva, identifikační průkaz, osobní údaje, státní občan, zdravotní systém, způsobilost k právním úkonům

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)