Sněmovní tisk 367
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2010 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 25. 5. 2011 jako tisk 367/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 26. 5. 2011 (usnesení č. 136). Zpravodajem určen prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D..

 • V
  • Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 13. 9. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 367/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 22. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 751).Hesla věcného rejstříku: Ceny, Kontrola
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: cenová regulace, pevná cena, podpůrná cena, správní kontrola, zpráva o činnostiISP (příhlásit)