Sněmovní tisk 356
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2010 (ve srovnání s rokem 2009) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2010

Autor: ministr vnitra

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 25. 5. 2011 jako tisk 356/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 26. 5. 2011 (usnesení č. 136). Zpravodajem určen David Kádner.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 15. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 925).Hesla věcného rejstříku: Bezpečnost občanů, Kriminalita, Pořádek veřejný
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, boj proti zločinu, civilní ochrana, trestná činnost, veřejná bezpečnost, veřejný pořádek, zpráva o činnostiISP (příhlásit)