Sněmovní tisk 353
Novela z. o sdružování v politických stranách a hnutích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miloslava Vostrá, Vojtěch Filip, Pavel Kováčik, Alexander Černý, Kateřina Konečná) předložila sněmovně návrh zákona 11. 5. 2011.
Zástupce navrhovatele: Vostrá M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 353/0 dne 12. 5. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 5. 2011. Vláda zaslala stanovisko 9. 6. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 6. 2011 jako tisk 353/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2011 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 10. 2011 na 25. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 40, usnesení č. 794).Hesla věcného rejstříku: Strany politické
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: financování strany, názorové hnutí, politické strany, svoboda spolčování, volební kampaň

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)