Sněmovní tisk 349
N.z. o způsobu uznávání nově vzniklých států Českou rep.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Kateřina Konečná, Alexander Černý, Pavel Kováčik, Miloslava Vostrá, Zuzka Bebarová Rujbrová, Stanislav Grospič) předložila sněmovně návrh zákona 6. 5. 2011.
Zástupce navrhovatele: Filip V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 349/0 dne 9. 5. 2011.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 5. 2011. Vláda zaslala stanovisko 2. 6. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 6. 2011 jako tisk 349/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Parlament, Politika zahraniční
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: diplomatické vztahy, stát, státní nezávislostISP (příhlásit)