Sněmovní tisk 345
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Marie Nedvědová, Zuzka Bebarová Rujbrová, Stanislav Grospič, Marie Rusová) předložila sněmovně návrh zákona 4. 5. 2011.
Zástupce navrhovatele: Nedvědová M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 345/0 dne 4. 5. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 5. 2011. Vláda zaslala stanovisko 2. 6. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 6. 2011 jako tisk 345/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 6. 2011 (usnesení č. 141). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Suchá a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 10. 2011 na 25. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 38, usnesení č. 792).Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Zákon trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: korupce, trestní řízení, výslech svědka

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)