Sněmovní tisk 339
Novela z. o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 4. 2011.
Zástupce navrhovatele: Sobotka B. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 339/0 dne 2. 5. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 5. 2011. Vláda zaslala stanovisko 2. 6. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 6. 2011 jako tisk 339/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 6. 2011 (usnesení č. 141). Určil zpravodaje: Pavel Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 206, usnesení č. 780).Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daň, daň z příjmů, daň z příjmu fyzických osob, daňová kontrola, rozložení daňového břemene

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)