Sněmovní tisk 288
Doh.mezi ČR a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 3. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 288/0 dne 22. 3. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 23. 3. 2011 (usnesení č. 104). Určil zpravodaje: Ing. František Novosad a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 4. 2011 na 16. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 456).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 27. 5. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 288/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 12. 9. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 288/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 9. 2011 na 23. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 728).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 5. 10. 2011.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Irsko, ochrana investic, podpora investicISP (příhlásit)