Sněmovní tisk 246
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2010

Autor: finanční arbitr

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 31. 1. 2011 jako tisk 246/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 2. 2. 2011 (usnesení č. 80). Zpravodajem určen Michal Doktor.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 10. 3. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 246/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 25. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 434).Hesla věcného rejstříku: Finance
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, rozhodčí řízení, směnečná arbitráž, zpráva o činnostiISP (příhlásit)