Sněmovní tisk 233
Novela insolvenčního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 1. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 233/0 dne 19. 1. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 268).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 233/2, který byl rozeslán 8. 2. 2011 v 15:35.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 344).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 17. 2. 2011.
  Zákon Senátem schválen 3. 3. 2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 3. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 3. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 3. 2011.

Zákon vyhlášen 21. 3. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 27 pod číslem 69/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Konkurs, Řád občanský soudní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dluh, konkurz, solventnost, vyrovnání s věřiteli

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)