Sněmovní tisk 223
N. z. o stížnostech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 10. 1. 2011.
Zástupce navrhovatele: Hašek Michal.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 223/0 dne 11. 1. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 1. 2011. Vláda zaslala stanovisko 10. 2. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 2. 2011 jako tisk 223/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 2. 2011 (usnesení č. 85). Určil zpravodaje: Mgr. Jaroslav Škárka a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 14. 7. 2011 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Hesla věcného rejstříku: Petice a stížnosti
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: fyzická osoba, občanské právo, občanskoprávní řízení, odvolání, veřejná správa

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)