Sněmovní tisk 219
Novela z. o o integrov. registru znečišťování živ. prostředí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Mencl, Jaroslav Krupka, Bořivoj Šarapatka, Milan Šťovíček, Kateřina Konečná, Robin Böhnisch) předložila sněmovně návrh zákona 7. 1. 2011.
Zástupce navrhovatele: Mencl V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 219/0 dne 7. 1. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 1. 2011. Vláda zaslala stanovisko 20. 1. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 1. 2011 jako tisk 219/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Úlehla a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 2. 2. 2011 na 13. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 288). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 2. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 64, usnesení č. 288).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 3. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 3. 2011.

Zákon vyhlášen 25. 3. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 29 pod číslem 77/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: kontrola znečištění, nebezpečný odpad, opatření na kontrolu znečištění, orgány veřejné správy, prevence environmentálních rizik, sledování životního prostředí, služba ve veřejném zájmu, veřejné prohlášení

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)