Sněmovní tisk 206
Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Šnajdr, Jiří Skalický, Jiří Rusnok) předložila sněmovně návrh zákona 21. 12. 2010.
Zástupce navrhovatele: Šnajdr M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 206/0 dne 22. 12. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 12. 2010. Vláda zaslala stanovisko 20. 1. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 1. 2011 jako tisk 206/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: Mgr. Soňa Marková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 2. 2. 2011 na 13. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 286). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 2. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 60, usnesení č. 286).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 8. 3. 2011 poslancům jako tisk 206/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 8. 3. 2011 poslancům jako tisk 206/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 155, usnesení č. 424).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 3. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 4. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 4. 2011.

Zákon vyhlášen 22. 4. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 40 pod číslem 105/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Poplatky, Zdravotnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, pomocná lékařská profese, zdravotní osvědčení, zdravotnické povolání

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)