Sněmovní tisk 203
Úmluva o kazetové munici

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 12. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 203/0 dne 27. 12. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 1. 2011 (usnesení č. 69). Určil zpravodaje: Ing. Václav Kubata a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 2. 2011 na 13. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 282).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 3. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 203/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 29. 4. 2011 na 16. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 462).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 5. 5. 2011.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 7. 3. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 12 pod číslem 18/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: kontrola dovozu, ratifikace dohody, střelná zbraň a střelivo, zakázaná zbraň, zneškodňování zbraníISP (příhlásit)