Sněmovní tisk 194
Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2009

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2009

Autor: ministr živ. prostředí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 3. 12. 2010 jako tisk 194/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 8. 12. 2010 (usnesení č. 56). Zpravodajem určen Ing. arch. Václav Mencl.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 23. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 402).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Hesla věcného rejstříku: Ekologie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, kvalita životního prostředí, ministerská odpovědnost, náklady za znečištění, přibližování legislativy, sledování životního prostředí, vliv na životní prostředí, znečišťování životního prostředíISP (příhlásit)