Sněmovní tisk 149
Zpr. o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 10. 2010 jako tisk 149/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 3. 11. 2010 (usnesení č. 43). Zpravodajem určen Ing. Pavel Suchánek.
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 149/2 rozesláno poslancům.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 1. 12. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 149/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 23. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 411).Hesla věcného rejstříku: Rozpočet
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)