Sněmovní tisk 147
Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 2009

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2009

Autor: RČR

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 25. 10. 2010 jako tisk 147/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 27. 10. 2010 (usnesení č. 37). Zpravodajem určen Ing. Václav Kubata.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 23. 11. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 147/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 23. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 138, usnesení č. 410).



Hesla věcného rejstříku: Rozhlas
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, programová produkce, rozhlasové vysílání, zpráva o činnosti



ISP (příhlásit)