Sněmovní tisk 146
Novela z. o pojišťovnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Středočeského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 14. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: Rath David.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 146/0 dne 15. 10. 2010.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 10. 2010. Vláda zaslala stanovisko 16. 11. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 11. 2010 jako tisk 146/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 11. 2010 (usnesení č. 47). Určil zpravodaje: Ing. Radim Fiala a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 3. 2011 na 14. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 88, usnesení č. 388).Hesla věcného rejstříku: Pojišťovnictví, Politika sociální
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: pojištění zákonné odpovědnosti, pojistné, pojistné právo, povinné pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)