Sněmovní tisk 132
Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2011 a 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2011 a 2012 s výhledem na rok 2013

Autor: min.obrany, min.zahr.věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 13. 10. 2010 jako tisk 132/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Zpravodajem určen Mgr. Jan Vidím.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 3. 11. 2010 na 7. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 31, usnesení č. 120).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Hesla věcného rejstříku: Armáda
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: armáda, udržování míru, vojenská spolupráce, vojska v zahraničíISP (příhlásit)