Sněmovní tisk 124
Novela z. o sdružování v politických stranách a hnutích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 124/0 dne 12. 10. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: Mgr. Zdeňka Horníková a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výbor

 • 1

  Návrh zákona vzat zpět 27. 10. 2010.Hesla věcného rejstříku: Strany politické
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: financování strany, názorové hnutí, politické strany

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)