Sněmovní tisk 118
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Středočeského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 5. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: Rath David.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 118/0 dne 6. 10. 2010.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 10. 2010. Vláda zaslala stanovisko 5. 11. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 11. 2010 jako tisk 118/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Řád trestní, Zákon trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: násilí, první pomoc, trestní zákoník, veřejná bezpečnost, zdravotnické povolání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)