Sněmovní tisk 114
Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady RTV za rok 2009

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2009

Autor: RRTV

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 14. 10. 2010 jako tisk 114/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Zpravodajem určena Mgr. Ivana Levá.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 23. 11. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 114/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 23. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 134, usnesení č. 408).Hesla věcného rejstříku: Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: rozhlasové vysílání, správní dohled, správní kontrola, televize, zpráva o činnostiISP (příhlásit)