Sněmovní tisk 107
Novela z. o hornické činnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 9. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 107/0 dne 4. 10. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 10. 2010 (usnesení č. 28). Určil zpravodaje: Cyril Zapletal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 304).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 4. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 107/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2011 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 107/2, který byl rozeslán 29. 4. 2011 v 15:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2011 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 490).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 17. 5. 2011.
  Zákon Senátem schválen 9. 6. 2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 6. 2011.

Zákon vyhlášen 8. 7. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 184/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Hornictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dopravy, bezpečnost při práci, důlní dobývání, důlní provoz, inženýrské stavitelství, kontrola provozu, přeprava nebezpečného nákladu, těžební průmysl, výbušnina

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)