Sněmovní tisk 104
Novela z. o silniční dopravě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 23. 9. 2010.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 104/0 dne 24. 9. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 9. 2010. Vláda zaslala stanovisko 21. 10. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 10. 2010 jako tisk 104/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 10. 2010 (usnesení č. 37). Určil zpravodaje: Ing. Petr Bendl a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 3. 5. 2011 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Hesla věcného rejstříku: Doprava
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: dopravní licence, jízdní personál, pokuta, řidičský průkaz, silniční doprava, taxi, uznání dokladů o odborné kvalifikaci

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)