Sněmovní tisk 893
Novela z. o poskyt. dávek osobám se zdravotním postižením

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 14. 1. 2013.
Zástupce navrhovatele: Klasnová K. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 893/0 dne 15. 1. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 1. 2013. Vláda zaslala stanovisko 14. 2. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 2. 2013 jako tisk 893/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Dávky, Zdravotně postižení občané
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: motorové vozidlo, péče o postižené osoby, pomůcky pro postižené osoby, sociální dávky, sociální zabezpečení, tělesně postižený člověk, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)