Sněmovní tisk 889
Rozh.vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2013

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 3. 1. 2013 jako tisk 889/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 24. 1. 2013 (usnesení č. 339). Zpravodajem určena JUDr. Marie Rusová.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 25. 1. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 889/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 14. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1521).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, Partnerství pro mír, vojenské cvičení, vojenské letectvoISP (příhlásit)