Sněmovní tisk 886
Inf.o voj.cv. AČR se zahr.partnery v roce 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2013

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 21. 12. 2012 jako tisk 886/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 24. 1. 2013 (usnesení č. 339). Zpravodajem určen Ing. Antonín Seďa.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 25. 1. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 886/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 14. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1526).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)