Sněmovní tisk 869
Sml.mezi ČR a Brazil.fed.rep.o pomoci v celních otázkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 6. 12. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 869/0 dne 6. 12. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 12. 2012 (usnesení č. 329). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Holík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 2. 2013 na 51. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1483).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 28. 2. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 869/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 5. 2013 na 53. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1673).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 12. 2012 jako senátní tisk 7/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 12. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Trpák).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 1. 2013 a přijal usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako tisk 7/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 2. 2013 a přijal usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako tisk 7/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 4. 2013 na 8. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 179).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 28. 5. 2013.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 24. 1. 2019 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 2 pod číslem 2/2019 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Brazílie, celní delikty, celní dohoda, celní spolupráce, Česká republika, clo, mezinárodní spolupráceISP (příhlásit)